Wednesday 11 October 2017

त्य ; सेगादाने,साखर,कढ़ाई,ट्रे,चिक्की कटर,बेलन.                                 
कृती ; शेंगदाने भाजून घेतले {३५०ग्रॅम  }. साखरचा पाक केला {३५0 ग्रॅम }.
      शेंगदाने मिक्स्सर मधून काढले,आणि पाकात टाकले. मग ५ मी. हलवले आणि ट्रे मधे टाकल .आणि बेल्न्यानी लाटल .नंतर चिक्की कटरने कट केलि .आणि नंतर पॅक केलि

     आवळा
आवळा 10kg
स्वच्छ पाण्याने धुऊन घेतल
स्वच्छ सुईने आवळ्याला priking करा
6%मीठाच्या पाण्यात आवळे बूडवून ठेवा (12 तास)
मीठाच्या पाण्यातून आवळे काढून घ्या
आवळे गरम पाण्यात उकळवा (15mit=60*-70*डिकरी पर्यतं)
(आवळा हाताने दाबल्यास त्यांच्या
फोडी होतील इतके उकळ्या वार)
आवळे उकळ्या वार गरम पाण्यातून काढून घ्या
आवळे थंड पाण्यात घाला 
आवळा 10kg

पकॉन               साहित - मका ; हाळत ; मीठ ;  तेल ; गास          साधने -काढई ;चमचा ;पकड; कुकर         कुतीी=  १.  कुकर मध्ये तेल ,हाळत  पा, मीठ , टाकले.             २ . मिस केले वरृन मका टाकला .              3 .कुकर घाकण ठेेवले. [५मिट]              4. बाहेर काढणे,               ५.२० गम यापमाने पकिंग केले.                6. मॉकेटीइंग केले. 

Wednesday 4 October 2017

 1)फुड पल्पर  =फळांचा रस काढणासाठी 
2)हाय  फुड मिक्सर = मोठा प्रमाणात फुड कट करण्यासाठी
3)kettle =एखादा पदार्थ गरम करण्यासाठी 
४)आवळा कटर=आवळा मोठ्या प्रमाणात कट करण्यासाठी
५)फीलींग मशिन=बाॅटल मध्य रस भरण्यासाठी
६)वेट=वजन करण्यासाठी
७)सीलींग मशिन=पॅकिंग कयण्यासाठी
८)नायट्रोजन पॅकिग=पिशवीत हवा भरण्यासाठी
९)कॅप मशीन=काचेच्या बाॅटला कॅप लावण्यासाठी
१०)आटा मेकर=आटा मिक्स करण्यासाठी
११)तेल घाणी=तेल काढण्यासाठी
१२)मायक्रो आेहन=केक/ बन करण्यासाठी
१३)सीलर मशीन=लोणच्याचा मशीनला आॅल्युमिनीयमचा पेपर लावण्यासाठी


साहित्य ; सेगादाने,साखर,कढ़ाई,ट्रे,चिक्की कटर,बेलन.                                 
कृती ; शेंगदाने भाजून घेतले {३५०ग्रॅम  }. साखरचा पाक केला {३५0 ग्रॅम }.
      शेंगदाने मिक्स्सर मधून काढले,आणि पाकात टाकले. मग ५ मी. हलवले आणि ट्रे मधे टाकल .आणि बेल्न्यानी लाटल .नंतर चिक्की कटरने कट केलि .आणि नंतर पॅक केलि .


 
   

   रक्त गट कसा चेक करायचा हे शिकलो रक्तगटाचे प्रकार किती
1 a +v 2 b+v 3 ab+v 4 o+v निगेटिव ग्रुप 1 a-v 2 b-v 3 o-v